onze missie

Wij bestaan voor jouw succes

VVAO Breda gebruikt Aletta’s verhaal als inspiratiebron voor haar missie en visie. Wij geloven nog steeds in een vereende kracht, elkaar inspireren en dat vrouwen hun talenten ontwikkelen, zichtbaar maken en benutten.
Wij hebben mogelijkheid invloed uit te oefenen en in gezamenlijkheid de missie en visie van ons netwerk te realiseren: een inclusieve samenleving, gelijkwaardigheid van vrouwen en het verbeteren van economische zelfstandigheid van vrouwen.  
Naast deze maatschappelijke emancipatie staat de VVAO ook voor persoonlijk empowerment. We stimuleren ieder individu in haar persoonlijke ontwikkeling en groei, dit verhoogt immers de kansen op de arbeidsmarkt, zelfstandigheid en onafhankelijkheid.  

Wat wij doen

Gelijkwaardigheid, Verbinding en Groei.

De afdeling Breda/ West-Brabant kiest voor een drietal kernwaarden: Gelijkwaardigheid, Verbinding en Groei.

Wij werken daaraan door te investeren in een divers ledenbestand, door een passend en divers jaarprogramma met open en besloten bijeenkomsten en zichtbaar te zijn via diverse gremium. Juist de diversiteit aan leden in vakgebieden, levenservaring en leeftijd zien wij als interessant, verrijkend en groei bevorderend. Wij streven ernaar verschillen tussen de leden te benutten, van elkaar te leren en generaties te verbinden.

Hoe wij dit doen

Hoe realiseren wij dit? 

Dat kan heel klein, door individuele personen aan elkaar te verbinden.

Of iets groter, zoals we dat doen met onze kringen waar op basis van gemeenschappelijke interesse kennis wordt gedeeld en activiteiten worden ondernomen. De kringen zijn naast inhoud ook gewoon heel gezellig. Want ook daar houden we van!

Of nog breder, zoals we dit jaar deden bij een activiteit voor Internationale Vrouwendag waarbij we samenwerkte met de bibliotheek van de Nieuwe Veste en het Taalhuis te Breda. De samenwerking met de gemeenteraad Breda leidde tot een cursus Politiek Actief voor vrouwen.

We zijn continu op zoek naar een passend activiteitenaanbod waarbij vrouwenthema’s centraal staan. We delen kennis door o.a. het organiseren van lezingen, we brengen discussie op gang door het organiseren van bijvoorbeeld een forum, we beïnvloeden bij beeldvorming en meningsvorming door o.a. publicaties. We bezoeken tentoonstellingen en musea ter inspiratie.

Waarom wij dit doen 

Omdat het nog steeds belangrijk is dat vrouwen elkaar steunen

Omdat het loont als vrouwen elkaar ondersteunen en hun krachten bundelen. Onze wereld is immers nog niet echt inclusief en vrouwen hebben nog steeds geen gelijkwaardige positie.

Wat betreft de gezondheidzorg staan we pas aan het begin van het ontwikkelen van meer inzicht in waarom vrouwen bepaalde ziektes krijgen c.q. vrouwen anders reageren op bepaalde ziektes, zoals hart en vaatziekten en medicijnen.

Ook het aantal vrouwen op beslissende en bestuurlijke functies in organisaties en in de politiek is nog niet gelijk aan die van het mannelijk aantal. Diversiteit aan de top zet, naast een ander perspectief, ook andere issues op de agenda.

Meisjes en vrouwen staan nog steeds in veel opzichten op achterstand als het gaat om arbeidsparticipatie, carrièrekansen, gelijke beloning of zaken als (seksueel)misbruik, mishandeling of discriminatie. Echte gelijkwaardigheid betekent echte waardering en erkenning van vrouwen voor hun maatschappelijke bijdragen.

Hoe jij kan helpen? 

Meld je aan! 

Jouw lidmaatschap maakt het verschil, met jouw lidmaatschap: ·   

Realiseren we onze doelstellingen: een inclusieve samenlevingen en economische onafhankelijkheid van vrouwen ·       

Draag je bij aan de organisatie van jaarlijks evenementen in de regio Breda/West Brabant. Naast de Algemene Ledenvergadering is er een activiteit rondom Internationale vrouwendag, organiseren we in het voor- en najaar twee openbare lezingen over een vrouwenvraagstuk en zijn er besloten evenementen waarin inhoud, netwerken en gezelligheid centraal staan
Help je ons bij de realisatie van onze regio doelstelling: meer vrouwen politiek actief     
Lever je een bijdrage aan ons internationale component: zie de landelijke website www.vvao.nl ·       *
Blijf je op de hoogte met de VVAO Post Landelijk en VVAO Post Breda , publicaties vol met expertise, wijsheden en regionaal nieuws

Je kan helpen met een actieve bijdrage aan de VVAO Breda.  ·       
* aanwezig zijn op bijeenkomsten en meepraten, jouw invalshoek kan anderen een nieuw perspectief geven op een vraagstuk·of juist aanwezoig zijn om te luisteren naar anderen omdat je nog graag je mening wilt vormen·       
* meehelpen bij het organiseren van een evenement waarmee je je netwerk en kennis van alles wat de regio biedt vergroot * schrijven van een artikel ·      
* aanleveren van goede sprekers, onderwerpen, leestips, films. Alles is welkom·       

 

Ben jij er klaar voor verschil te maken voor andere vrouwen? 

Theme Switcher